اطلاعات فردی


* نام :
* نام خانوادگی :

نام پدر :
جنسیت :

* شماره ملی :
* تاریخ تولد :

میزان تحصیلات :
رشته تحصیلی :

* نظام وظیفه :
وضعیت تاهل :

اطلاعات تماس


* تلفن همراه :
تلفن ثابت :

نشانی :

آشنایی با زبان های خارجی* زبان انگلیسی :
خوب
متوسط
ضعیف
 

* زبان عربی :
خوب
متوسط
ضعیف
 

اطلاعات تکمیلیتوانایی ها :

نوع کاری که به آن علاقه مند هستید؟
 
میزان حقوق درخواستی(ریال)؟
 

جزییات :